KİMİ DESTEKLEMELİ?

Tarihî kayıtlara baktığımızda görürüz ki, eski dönemlerde motorlu araç gereçler yoktu. Araçların hareket ettirilmesinde hayvanların gücünden faydalanılırdı. Atların yularından, öküzlerin kulağından tutulup öyle araca koşulurdu. Yoksa hayvan kendi gücünün farkında olmadığından, aklını kullanıp kendiliğinden gidip araca koşulmazdı. Bu organizasyonu iyi yöneten bazı devlet adamları tarihteki yerini, insanlığa kazandırdığı medeni anlayışlarıyla fıtratlarında var olan ileri görüşlülüğü ile inşa etmişlerdir. Geliştirilen bu medeniyet yönetim kadrosunun özverili birlik ve beraberlik içinde çalışmaları ve bütün halkın katılımıyla gerçekleştirmiştir.

Ülkemizdeki ve dolayısıyla Muğla Bodrum’daki kültürel ve kentsel mirasın korunması, geliştirilmesi, değerlendirilip çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi kültürel politikamızın önemli hedeflerinden biridir. Kültürel ve kentsel mirasın çağdaş yaşamla bütünleşmesi ancak ve ancak bu değerlerin korunması ve sahip çıkılmasıyla mümkündür. Geçmişten devralınan kültür mirasımıza sahip çıkıp bizden sonra gelen nesillere sağlıklı bir şekilde devretmekte en önemli görevlerden biridir.

Huzur ve kültür şehrimize sahip çıkan Bodrum Belediye yöneticileri, temel amaçları halka hizmet ederek Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunun bilincinde tarih ve kültürüne de sahip çıkıyorlar. Belediye mevzuatı ile var olan ekonomik güçleri yeterliliğince hizmet sunmaya gayret etmektedirler. İnsanların daha mutlu, daha müreffeh bir yaşam kalitesine kavuşulması için gayret sarf ediyorlar. Muğla Bodrum’daki fiziki görünümünü imarla güzelleştirmeye kültürel zenginlikleri ortaya çıkarıp geliştirip güçlendirmeye gayret ediyorlar. Yerel potansiyelin, inisiyatifin ve dinamiklerin artırılması gerekirken, merkeziyetçi yapıdaki tıkanıklık ve çözümsüzlükler yerel yöneticilerin işlerini zorlaştırmaktadır. Çözümün yerinde ve yerel yollarda aranması gerekir. Halkın katılımını sağlamak, birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlamak gerekir. Daha modern yaşanılabilir bir Bodrum olması için Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin desteklenmesi gerekir.

İşsiz kalan, geçim sıkıntısı çeken insanlarımız, yaşam kalitesini arttırmak, daha çok kazanıp daha refah yaşamak amacıyla daha gelişmiş kentlere göçmektedir. Göçenlerimiz gelişen teknolojinin desteği ile biraz daha çok çalışıp refaha ulaşmaktadır. Bu durum biraz görgü kurallarına uymada bir bocalama yaşanmasına sebep olmaktadır. Görgü: topluma hoş gelen, görmeyi arzu ettiğimiz gelenek ve göreneklerimizdir. Görgü, eski deyimle ‘adabımuaşeret’ insanın insana iyi davranmasıdır. İşin özü ise insanın diğerine hoşgörülü olmasıdır. Her şeyin ailede başladığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Eğitim de ailede başlar. Aklımızı kullanmayı, kendimizi geliştirmeyi, görgü kurallarına uymayı ve yaşadığımız kent kültürüne adaptasyonu da ailede öğrenebiliriz.

Antalya, Muğla, Bodrum, Akdeniz bölgesi içerisinde en çok göç alan yerleşim yerlerimizin en başında yer almaktadır. Bu bölgeye gelen göçler kozmopolit bir yaşam kültürü oluşturmuştur. Kozmopolit kültürde hiç kuşkusuz ki bir bocalama devresi yaşanmaktadır. Bocalama yaşayan kişi hiç kuşkusuz ki hatayı kendinde aramalı. Bir arada yaşama kültürünü geliştirip ve kentli olma bilinciyle hareket etmelidir. Gelişmelerini gıpta ile izlediğim gelişmiş ülkelerin insanlarının çok okuduklarına şahit oluyoruz. Bizim de okumamız ve kendimizi yetiştirip dünyaya bakışımızı değiştirmemiz gerekir. Yalandan, dolandan uzak durmamız, verdiğimiz sözde mutlaka durmamız ve dürüstlükten ayrılmamamız gerekir. İşin özü, bireyin başkalarının haklarına saygı göstermesi…

Sevgili okuyucu, biliyorsun toplumumuzda cahillerin sayısı bilgelerden çok. İşi ehline vermeli. Herkese fayda sağlayacak adil ve dengeli politika uygulayacağı iddiasında olanlar arasından birilerini seçmek gerekiyor. Huzurlu bir yaşam için yalandan, dolandan, sahtekârlıktan uzak olan, dürüst kişiliği ile bütünleşip içselleştirmiş kişileri seçip destekleyip yönetime getirmeliyiz…

Yorum