NUŞİREVAN VE ADALETLİ OLMA DUYGUSU...

Bazı durumlarda iyi bir insan olup evinizde oturmanızın kimseye bir faydası olmuyor...

Biz bütün evreni hayret ederek seyreden insanlarız.

Sezgileri çok yüksek bir adam olmayı seçtim hayatım boyunca. Hayatla olan derdimi bir şekilde çözdüm, kendim bile bulsam veya keşfetsem, yardımcı olanım varsa ön sıraları başkasına bırakan bir Anadolu terbiyesine sahip oldum yıllarca...

Hayat usulüne uygun, mitolojik bir efsane gibi olmalı.

Aşkıyla, engelleriyle, yükselişiyle, yükseldikten sonra dibe vuruşu, tekrar yükselişi ve alışkanlıklarıyla benim hayatım demelisin.

İnsana nasıl davranıyorsan hayvana da, doğaya da aynı incelikle davranman lazım. Doğayı izlemeye, izlerken düşünmeye vakıf olmalısın

İnsan, neden, niçin, nasıl sorularına cevap arayan bireydir. Bu sebeple Profesyonel düşünen insan olaylara ön yargılı bakmaz. Bu soruları soran insan öz eleştiri yapıyor demektir. Profesyonel düşünebilen insan sorunlara çözüm arayışı içinde olan insandır. Buna karşın profesyonel düşünemeyen, yani hayata amatörce bakan insanlar, günü kurtarmak, sorunların etrafında dolanarak sonuca varmayı istemeyen insandır. Bu sebeple profesyonel düşünce ve davranış insanların temel özellikleri olmalıdır.

Şahsın gün içinde yapacaklarını değil, insanın hayattaki tutumunu sorgular yaşamak dediğin. Bir olayı ya da edimi değil, olaylara yaklaşım tarzını açıklama hedefin olmalı. İnsanın kendiyle konuşmasıda, insanlığı düşünmesidir. İnsanlık ömrünü nasıl geçirecektir? Olması gereken bir davranış var mıdır, Nasıl yaşamak gerekir?

Yerel seçimler yaklaştı ve bu söylediklerimizden yola çıkarak yönetimi alacak ve yönetecek kişilerin adil olması en önemlisidir bu günün coğrafyasında…

Bakın adalet duygusunun nasıl bir şey olduğunu, yönetmenin ve yöneticiliğin ne demeye geldiğini şu verdiğimiz örnekle okuyun ve biraz düşünün.

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Şam valisi olan ve Hz. Muhammed’in arkadaşlarından olan Sad b. Ebi Vakkas Şam’daki bir camiyi genişletmek ister.

Bu nedenle de caminin civarındaki arsaları kamulaştırır. Herkes arsasının bedelini alır ve isteyerek arsasını camiye devreder. Ancak Şam’da yaşayan bir Yahudi, camiye bitişik olan arsasını satmak istemez. Vali arsasının değerini fazlasıyla verse de Yahudi vatandaş arsasının kamulaştırılmasına rıza göstermez. Bunun üzerine vali arsaya el koyar ve bedelini adama gönderir.

Arsasını kaybeden Yahudi, komşusu olan bir Müslüman’a derdini anlatır. Sızlanır. Bana zulmedildi, der. Müslüman vatandaş da kendisine, Medine’ye git. Orada halife Hz. Ömer vardır. Derdini anlat. Ömer, son derece adildir, elbette seni dinler, der.

Şamlı Yahudi Medine’nin yolunu tutar. Yorucu bir yolculuktan sonra Medine’ye ulaşır. Halifeyi sorar. Vatandaşlar bir hurma ağacının gölgesinde dinlenen halifeyi gösterirler. İşte halife bu zattır, derler. Adam Hz. Ömer’in yanına gider. Selam verip yanına oturur. Derdini anlatır. Hz. Ömer adamı dinler. Sonra bulduğu bir deri veya kemik parçasının üzerine şu cümleyi yazar: “Bilesin ki, ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim.”

Kısa ve özlü bir cümle. Yahudi bu yazıyı alıp ayrılır. Ama yolda giderken de kendi kendine şöyle konuşur: “Şam’daki idarecilerin giyim, kuşam ve oturdukları yerdeki ihtişam ve debdebe nerde, Medine’deki halifede bulunan tevazu nerde. Şam’dakiler şu mütevazı halifeyi ciddiye alırlar mı? Hiç sanmıyorum.” Kendi kendine böyle konuşur. Sonunda Şam’a varır. Doğrusu valiye gitmek de istemez. Çünkü sonuç alamayacağı kanaatindedir. Bununla beraber, mademki yorulup da oralara kadar gittim, bari halifenin şu yazdığı cümleyi valiye vereyim, der. Valinin huzuruna çıkar ve deri parçasını uzatır. Medine’deki halifenin size mesajıdır, der. Vali bu cümleyi okuyunca, sapsarı kesilir. Uzun müddet başını yerden kaldıramaz. Sonra endişe içinde, başını kaldırıp şöyle der; arsanız size geri verilmiştir.

Yahudi vatandaş hayret eder. Şaşırır. Bir tek cümlenin valiyi bu kadar sarsacağını hiç tahmin edememişti. Merak ve dehşet içinde sorar. Lütfen bana bu cümlenin neden sizi bu kadar dehşete düşürdüğünü anlatır mısınız der.

Şam valisi Hz. Sad, bak der, sana bu cümlenin hikâyesini anlatayım. O zaman benim neden bu kadar ürperdiğimi anlarsın:

İslam’dan önce ben ve bugün halife olan Hz. Ömer İran taraflarına ticaret için gittik. Yanımıza 200 deve almıştık. İran’a vardık. Orada cirit oynayan gençleri seyrederken, birileri zorla elimizdeki develere el koydular. Çok kalabalık bir çete grubuydu, bir şey yapamadık. Elimizde para da kalmamıştı. Üzgün bir şekilde, geceleyeceğimiz bir eski han bulduk. Hanın sahibine de sıkıntımızı anlattık. Adam iyi biriydi. Bize yardım etti. Sonra da; gidip krala durumunuzu anlatın, o adil bir adamdır, mutlaka size yardım eder, dedi. Biz de sabahleyin kralın huzuruna çıkıp durumu anlattık. Şikayetimizi bir mütercim krala tercüme etti. Kral Nuşirevan dikkatle dinledikten sonra her birimize birer kese altın verdi ve olayı inceleteceğini söyledi. Bize de, memleketinize dönün, dedi.

Biz tekrar Han’a döndük. Ama doğrusu sonuçtan çok da memnun olmamıştık. Hancı sonucu öğrenince son derece üzüldü ve burada bir hata var, dedi. Gelin beraberce gidelim, ben size tercümanlık yapayım, teklifinde bulundu. Biz de gittik. Huzura çıktık.

Hancı durumu Nuşirevan’a anlattı. Develerimize el koyan kişilerin kıyafetini, halini, olayın geçtiği yeri anlattı. Dikkat ettik, Nuşirevan’ın yüzü sapsarı kesildi.

Bir gün önceki mütercimi çağırttı. Ona sorular sordu. Sonra ayağa kalktı, her birimize 2 şer kese altın verdi, akşama kadar develeriniz gelecek, develeri alın ve sabahleyin burayı terk edin dedi. Ama giderken biriniz doğu kapısından, diğeriniz de batı kapısından çıkın, talimatını verdi. Bizler de bir şey anlamadan huzurundan çıktık.

Akşamleyin 200 devemiz kapıya geldi. Durumu anlamak için hancıya sorduk. Neler oluyor dedik. Hancı şöyle dedi: Sizin develerinize el koyan kişi Nuşirevan’ın büyük oğlu ile veziridir. Bunlar bir çete kurmuşlar. Garibanların mallarına el koyuyorlar. Siz ilk gittiğinizde, mütercim bunu anlamış. Ama sizin sözlerinizi Nuşirevan’a yanlış tercüme etmiş. Böylece kralın oğlunu ve veziri korumuş. Ben sizinle gidip durumu anlatınca Nuşirevan bu oyunu anladı. Ama neden ayrı kapılardan gidin, dedi, ben de anlayamadım. Hele yarın olsun anlarız, dedi.

Sad, anlatmaya devam ediyor: Ertesi gün ben doğu kapısından çıktım. Kapının çıkışında iki kişinin darağacına asılı olduğunu gördüm. Halk toplanmış seyrediyordu. Sordum kim bunlar ve suçları ne, diye. Dediler ki, bunlardan biri Nuşirevan’ın büyük oğlu diğeri de veziridir. Bunlar, buraya gelen iki Arap’ı soymuşlar. Ceza olarak Nuşirevan ikisini de asarak idam etmiştir. Nuşirevan kendi öz oğlunu idam etmişti.

Hz. Ömer’in çıktığı kapıda ise bizim şikayetlerimizi yanlış tercüme ederek, kralın oğlunu korumaya çalışan kişinin asılı olduğunu gördük.

İşte Hz. Ömer senin eline verdiği deri parçasının üzerine “Bilesin ki, ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim” sözüyle bana bunu hatırlatıyor. Halkına zulmedersen seni darağacına çekerim diyor. Senin gözyaşlarına bakmam, tıpkı Nuşirevan’ın öz oğlunun gözyaşına bakmadığı gibi. Şimdi anladın mı neden benim benzim sarardı.

Fazla söze gerek var mı sizce? Bence hayır. Bir yerlere adam seçerken, birilerine yetki verirken, kul hakkı söz konusu olduğunda, ceza ve mükafat dağıtırken, kılı kırk yarabiliyor muyuz? Sözüm elbette sadece yetkililere değil, herkese ama başta kendi nefsim olmak üzere herkese.

Nuşirevan ölüm döşeğinde İken, oğlu Hürmüz’e şu öğütte bulundu

“Fakirlerin gönlünü hoş tut. Yalnız kendi rahatını düşünme. Sen kendi rahatını düşünürsen, öteki insanlar rahat bulamaz, huzursuz olur. Çoban uyursa kurtlar sürüye dalar. Akıllı İnsanlar da bunu kabul etmez. Fukara takımını koru çünkü taht ve baht halkın yardımıyla elde edilir.

Sana doğru yol gerekiyorsa, ümit ve korku yolunu tut. Bir kimsede ümit ve kötülük korkusu varsa, o İnsan aklın yolunu tutmuş olur. Bu durum onda huy, karakter haline gelir Bir yöneticide iyilik yapma ümidi ve kötülük korkusu varsa, o, yöresinde rahat yaşar. Ahali de mutlu olur.

31 Mart tarihinden sonra seçilmişlerin adil bir şekilde bölgeyi yönetmesi dileğiyle…

KISSADAN HİSSE DER Kİ…

Bundan sonra şu gerçeği unutmayın: Tek önemli vakit vardır, içinde bulunduğunuz an. O an en önemli vakittir, çünkü sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir. En önemli kişi, kiminle beraberseniz odur, zira hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bilemez ve en önemli iş iyilik yapmaktır, çünkü insanın bu dünyaya gönderilmesinin tek sebebi budur.

Yorum