Sağlam Yapıtaşları İle Eğitim Vizyonu

Türkiye’nin geleceğini biçimlendirecek olan, çağımıza uygun 21. yüzyıl becerini kazandıracak bütüncül bir eğitim felsefesini ortaya koyan politikanın temelini atacak 2023 Milli Eğitim Vizyon Belgesi Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklandı. Bu önemli stratejik belgenin ilk on sayfasında eğitimde yapılmak istenen revizyonun ruhunu özetliyor. Erken çocukluk eğitimine ve öğretmene odaklanılması, ders çeşitliliğinin azaltılması, yabancı dil ve meslek yapılandırmasının yeniden oluşturulması, gibi birçok özellik bu stratejik belgede açıklandı. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde müfredata bakışın hayata geçmesi için kritik başarı öğesi, öğrencilerinin geleceğini sağlam yapıtaşlarıyla oluşturacak olan öğretmen...

Okulların açık olması ister istemez herkes için bir heyecan kaynağı oluşturuyor. Çünkü okul, hiç kuşkusuz her insanın güzel anılarının, bilgi paylaşımının yaşandığı ve hayata hazırlığın yapıldığı yerlerdir. Bazı çocuklar okula koşa koşa gider, çünkü onlar için okul bir eğlence merkezi gibidir. Heyecanla, coşkuyla okulun yolunu tutarlar… Bazı öğrencilerde okula gitmemek için ne gerekiyorsa yapabilirler. Bunun en büyük sebebi öğrenimin nitelik ve niceliğini öğrenci değil, müfredat belirler. Okullu olan, eğitim kademelerinden geçen herkes bilir ki, acısıyla, tatlısıyla hayatımıza etki eden anılarımızın en güzelleri okullarda yaşanır. Okul, tatlı çekişmelerin, gülümsemelerin, oyunların, heyecanların ve sınav streslerinin yaşandığı hiç bitmeyecekmiş gibi hissedildiği yerdir.

Şu anda gururla anlatacağımız bir konumdayız, o da ne mi? Ülkemizde şu anda 18 yaş altı internetle, teknoloji ile büyüyen (Z kuşağı) çocuklarımızın tamamına yakını İlköğretim mezunu konumundadır. Bu eğitim düzeyine ulaştığımız için ne kadar gururlansak azdır. Okullarımızın İlköğretim düzeyine çıkarılması kararını alan yöneticilerimize şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Okullarımızın ilköğretime dönüşmediği yıllarda Türkiye’nin eğitimindeki Kültür düzeyimizin ortalaması, İlkokul 4’ncü sınıf düzeyindeydi. Camilerimizde Cuma günleri okunan hutbeler, yapılan vaazlar, insanlarımızın anlayabileceği kültür düzeyi olan yani İlkokul 4’ncü sınıf düzeyindeydi. Şimdi 2018-2019 Eğitim öğretim bu günümüzde, Türkiye’nin kültür düzeyi 6,5 yıl düzeyine çıkmıştır. Bu düzeyimizi yöneticilerimiz dikkate alarak, İlköğretim Lise düzeyine çıkarıldı. 2023’lere vardığımızda, ümit ediyorum ki 18 yaş altı gençlerimizin tamamı Lise mezunu olsunlar ve genel kültür düzeyimizin ortalaması da yükselmiş olsun. Bütün gençlerimizi Lise mezunu konumuna getirmek yeterli olmamalı. Ya ne yapmalı? 2023’e eriştiğimizde Lise mezunu olan her gencimiz, mutlaka bir meslek mensubu olmalı. Kendiyle mesleğiyle gururlansın ve kendine bu fırsatı veren ülkesine, onu yetiştiren ailesine teşekkür etsin…

Bu konuda ailelerin görevlerini bilip, yöneticilerimizi, temsilcilerimizi uyarması gerekir. Çocuklarımızın eğitimsiz, sorumsuz, mesleksiz bir şekilde yetişmeleri ileriki yıllarda ülkemize zarar verecektir. Çünkü gençlerimiz dünyadaki emsalleriyle rekabet edemezler. Çocuklarımızı ana kucağından, Üniversitenin son sınıfına kadar mükemmel yetiştirmek bizim boynumuzun borcu bilmeliyiz, işte o zaman gençlerimiz diğer milletlerdeki genç yaşıtlarıyla rekabet edebilirler…

Geleceğin mimarı olarak görev üstlenen öğretmenler, öğrencilerinin geleceğini sağlam yapıtaşlarıyla oluşturuyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanılacak. Kırgınlıkların, dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi, saygı ve hoş görünün pekiştiği, güzel duyguların paylaşıldığı gün. Ülkemizin dört bir ucunda görevini icra ederek gelecek nesillere güçlü bir zemin oluşturan ve öğrencilerini bilgi ve tecrübeyle yoğuran öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyor, terörün bitmesi, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve mutluluğun gelmesini, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının bütün öğrencilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Yorum