Evrensel Dil Matematik

Beynimizi yenileyelim. Nasıl mı? Dünyada beyin sporu olarak bilinen oyunlar vardır: Satranç, dama, sudoku, go ve kozalakmatematik… Matematiksel Dört İşlem Zekâ İksiri(Kozalakmatematik) bir Türk’ün buluşudur. Bu oyunlar insanın muhakeme ve stratejik düşünme kabiliyet gücünü geliştirirler. Hepsinin temeli de matematiğe dayanır...

Matematiği daha yaygın bir şekilde öğrenip uygulayan kişi, mantıklı ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirir. İş yerinde matematik becerilerinin geliştirilmesi, işverenlerin verimliliği artırır. İş yerini iyileştirmeye, masrafları azaltmaya ve hatta hayatı tehdit eden hatalardan kaçınılmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum. Ayrıca çalışanların özgüvenlerini geliştirebilir ve gelişimlerine engelleri kaldırabilir… Çünkü matematik, dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dildir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır. İnsan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaştığı gibi, yine çağları aşarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır… Matematiksel düşünme, insanların sorunlara karşı sistemli ve seri biçimde eğilmesinin; ortada var olan bilgiyi ayrıştırma, hayatına aktarabilme ve hiç söylenmemiş fikirlerin ortaya çıkarılmasının adıdır.

Eğitime yeni bir bakış açısı ile bakmamız gerekiyor. Veli okul iletişiminin sürekliliğinin sağlanması gerekir. Veliler tarafından tam güven duyulan, öğretmen gelişimine önem verilen ve rutin olarak gelişim programlarının ihtiyaca yönelik olarak öğretmenlerin de görüşü alınarak birlikte düzenlendiği, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza öğrenmenin bir alışkanlık olarak kazandırılmalı. Öğrencilerdeki farklı öğrenme türlerinin keşfedilerek bireye özel yaklaşımların tasarlanmalı. Süreç değerlendirmesi ile etkin öğrenme metotlarının kullanıldığı, teknolojinin eğitimin her alanında yer aldığı, uluslararası ve yurt içi sosyal projelere aktif katılan, birden fazla yabancı dili kullanabilecek öğrenciler yetiştiren, kurumun vizyon ve misyonuna uygun düzenlenmiş eğitim metodunu eğitim ortamına aktif olarak aktarabilen bir eğitimci ordusuyla kurumsal beklentiyi üst düzeyde sağlayacak eğitim hedeflerine ulaşmak olarak tanımlanmalı.

Ömür dediğimiz eskilerin deyimi ile “üç günlük dünya.” Öyle ise bu kısacık ömrümüz içinde, öğrenme safhası sadece okullarda olmamalı. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimsenmeliyiz. Doğruyu ve iyiyi samimiyetle bulma cehdi içinde olunmalı. İnsan olmanın gereği olan ahlak değerlerin kazanılması için çalışılmalı, kavramların doğru yorumlanabilmesi ve içselleştirilmesi önemsenmeli.

Hak temelli eğitim anlayışı, toplumsal cinsiyete duyarlılık, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal fayda esaslı düşünen, çevreye duyarlılığı gereklilik değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratmak arzusuyla çalışan ve bütün bunların harika söylemlerden ibaret değil, eylemlere yansıtma gayreti içinde olunması bağlamında uğraşı içinde olunmalı. Herkesin matematiği seveceğine, öğrenebileceğine ve bir ömür boyu kullandığına inanıyorum... İdealimiz; ayrım yapmadan, kişilik gözetmeden her öğrencisinin kalbine dokunabilen öncü, planlı, çok yönlü, alanında en iyi, en sıra dışı, eğitici ve lider bir yönetici tarafından ülkemizin yönetilmesi... Hedefimiz, okumak... Yazmak... Keşfetmek... Sonra gördüğüm eksik ve yanlışların düzeltilmesi için tekrar yazmak... Gözlemlemek... Hedeflerimiz, hayatımın her anını güzel ve tadını çıkararak geçirmek, en başta kendimize, ülkemize sonra dünyaya faydalı bir insan olmak. Tabii dürüstçe, insanca, bence değil herkesçe, çağdaşça...

Yorum